Uvod v filozofijo

Uvod v filozofijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut, doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, doc. dr. Petek Nina, izr. prof. dr. Strahovnik Vojko, red. prof. dr. Božovič Miran, red. prof. dr. Komel Dean, red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko, red. prof. dr. Ošlaj Borut, red. prof. dr. Šimenc Marjan, red. prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Študentje D programa se seznanijo s približno polovico spodaj navedenih tem, ki variirajo glede na različne izvajalce.
1. Zastavitev in smisel vprašanja, kaj je filozofija, ter konsekvence odgovora na to vprašanje. Odnos med filozofijo in drugimi znanostmi, odnos do religije, teologije in umetnosti skozi zgodovino in danes. Filozofija in interdisciplinarnost.
2. Prikaz glavnih zgodovinskih obdobij in tokov filozofije ter prostorov filozofiranja.
3. Panoramski prikaz različnih sodobnih filozofskih šol in različnih načinov filozofiranja.
4. Glavni problemi filozofije. Osnovni filozofski pojmi. Vprašanja resnice, spoznanja, ravnanja ipd. Filozofske discipline in možnosti filozofske sistematike.
5. Kaj pomeni branje in interpretiranje filozofskih besedil. Kaj je kritično mišljenje, kaj je filozofski dialog, kaj filozofska kritika.
6. Načini pisanja filozofskih besedil v zgodovini in danes.