Turizem in trajnostni razvoj

Turizem in trajnostni razvoj

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Cigale Dejan

- koncept trajnostnega turizma,
- razvoj turizma v kontekstu trajnostnega razvoja,
- alternativne oblike turizma (ekoturizem, prostovoljski turizem, skupnostni turizem …),
- s turizmom in rekreacijo pogojena navzkrižja,
- pristopi k trajnostnemu načrtovanju in upravljanju turizma in rekreacije,
- kazalniki trajnostnega turističnega razvoja,
- okoljske oznake in oznake trajnostnega turizma,
- turistična politika na različnih prostorskih ravneh.

? Butler, R. W. (ur.), 2017. Tourism and resilience. Wallingford (Oxfordshire, UK), Boston (MA, USA): CABI.
? Edgell, D. L., 2020. Managing Sustainable Tourism. A Legacy for the Future. Third Edition. New York: Routledge.
? Hall, C. M., Gössling, S., Scott, D. (ur.), 2015. The Routledge handbook of tourism and sustainability. London, New York: Routledge.
? McCool, S. F. Bosak, K. (ur.), 2016. Reframing Sustainable Tourism. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer.
? Weaver, D. B., 2006. Sustainable Tourism: Theory and Practice. Oxford, Burlington (MA, USA): Elsevier Butterworth-Heinemann.
? Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.