Teorije ideologije

Teorije ideologije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Na ravni osnovne teoretske perspektive oz. pristopa predmet pomeni odmik od klasičnih teorij ideologije (Althusser, Gramsci), ki to razumejo neodvisno od medija produkcije in prenašanja ideologije oz. kot ta medij avtomatično predpostavljajo pisavo, pisanje in diskurz, in poskus razvijati in predstaviti sodobnejšo teorijo ideologije, ki upošteva, da sta pisava in pisanje v zatonu in da zato ideologija danes ni več (nujno ali izključno) vezana na diskurz.
Vsebinsko predmet začnemo s kratko analizo osnovnih mehanizmov delovanja kapitalistične ekonomije; te (predvsem konkurenco in višanje produktivnosti) nato povežemo s posebno tehnološko dinamiko kapitalizma; znotraj te nato opredelimo mesto in vlogo medijskih tehnologij; nakar preidemo k raziskovanju materialne (tehnološke) medijske infrastrukture kapitalizma. Semester zaključimo z raziskavo delovanja ideologije v kapitalizmu 21. stoletja, ki je, prej kot na pisavo in diskurz, vezana na big data in manipulacijo afektov.

Serres, Michel, Palčica, Ljubljana, Hiša poezije, 2018.
Heinrich, Michael, Kritika politične ekonomije: uvod, Ljubljana, Sophia, 2013.
Deleuze, Gilles, Pripis k družbam nadzora, Praznine 8 (2015), str. 82-83.
McLuhan, Marshall, Understanding media, Cambridge, MIT, 1994.
Manovich, Lev, Software takes command, New York, Bloomsbury, 2013.
Kittler, Friedrich, Gramophone, film, typewriter, Stanford, Stanford university press, 1999.
Flusser, Vilem, Does writing have a future?, Minneapolis, University of Minnesota press, 2011.

Seznam literature se vsako šolsko leto dopolni z relevantno novo in/ali prej spregledano klasično literaturo)
(Each year, the reading list is updated with new and/or previously overlooked classic literature)