Teorija prevajanja

Teorija prevajanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Predstavitev osrednjih prevajalskih teorij in smeri s poudarkom na filozofskih temeljih, ki so oblikovali posamezne »generacije« in šole teoretikov prevajanja.
Predstavitev in analiza temeljnih prevajalskih vprašanj na teoretični ravni:
1. Prevajanje kot komunikacijski proces in jezikovna, semantična, stilistična ter pragmatična naloga. Tipologija prevodov. Značilnosti prevodov.
2. Jezikovne kompetence prevajalca v okviru izhodiščnega in ciljnega jezika.
3. Kulturne kompetence prevajalca in prevod v medkulturni komunikaciji.
4. Prevajalski proces in njegove faze v luči raznih teoretičnih pristopov.
5. Ekvivalentnost prevoda in vloga filtrov v prevajanju.
6. Interpretacija in koherenca v prevodnem postopku.
7. Prevajalska dominanta.
8. Transformacije v prevodnem postopku (inverzija, modulacija, substitucija, dopolnjevanje in redukcija, kompenzacija ter pomanjkanje ekvivalence (jezikovni kalk, adaptacija, razlagalni prevod...)
9. Stilistika in prevajanje.
10. Literarni prevod.
11. Problem neprevedljivosti in zvestobe v teoriji in prevajalski praksi.
12. Kritika prevajanja.