Teorija jezika J I

Teorija jezika J I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zorman Marinka

Zgodovinski razvoj teorije določenega jezika Izbrana teorija določenega jezika in obravnava izbranih oblikoslovnih in skladenjskih problemov tega jezika.

- William Croft and D. Alan Cruse (2004) Cognitive Linguistics. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). COBISS.SI-ID - 27899746
- Toporišič, J. (2000) Slovenska slovnica. 4., prenovljena in razširjena izd. Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 53483521
- Dixon, R. W. (2009). Basic Linguistic Theory, 2 : Grammatical Topics. Oxford: OUP Oxford. COBISS.SI-ID - 41369186
- Dixon, R. W. (2010) Basic Linguistic Theory 1. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 41368930

Ostala literatura se glede na obravnavano tematiko določa sproti po dogovoru med predavateljem in študenti.