Tehnike argumentiranja

Tehnike argumentiranja

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Vsebina

- Kaj je argumentacija, kaj je argument, kaj pomeni argumentirati: definicija pojma s pogledom na splošno prisotnost argumentacije kot značilnosti jezika
- Odkrivanje argumentacijskih prvin v besedilu in diskurzu: besedna sredstva, skladenjska sredstva, retorične figure, logični odnosi in povezovalci (konektorji), argumentacijska gibanja.
- Raba argumentacijskih prvin v besedilu in diskurzu: utemeljevanje, navajanje posledic, uvajanje protiargumentov, reformulacija.
- Pisna argumentacija. Predstavitev problema. Izbira argumentov. Etape argumentacije
- Ustna argumentacija: organizacija debate, polemike. Zavzeti stališče. Argumentirati čemu v prid. Argumentirati proti čemu.