Svetovanje in psihoterapija

Svetovanje in psihoterapija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šraj Lebar Tanja, izr. prof. dr. Masten Robert

Formulacija in konceptualizacija primera, nomotetični pristop k psihoterapiji, spremenljivke psihoterapevta, klienta/pacienta, odnosa. Individualna, družinska, partnerska, skupinska psihoterapija. Učinki in učinkovitost psihoterapije; krizne intervencije; e-intervencije; nevropsihoterapija; uporabna analiza vedenja; intervencije samopomoči, intervencije v skupnosti, intervencije pozitivne psihologije.
Psihoedukacija, trening veščin. Rehabilitacija.

Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (2016). APA handbook of clinical psychology. Volume 2, Theory and research. American Psychological Association. (poglavji 20 in 21)
Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (2016). APA handbook of clinical psychology. Volume 3, Applications and methods. American Psychological Association. (poglavja 14 do 24)
Masten, Smrdu (ur.) (2013). Klinična psihologija. Znanstvena založba Filozofske fakultete. (poglavje 9).