Španski glagol 2

Španski glagol 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Izražanje časovnosti in aspektualnosti v španščini.
Opredelitev pojmov aspekt, aspektualnost, časovnost, glagolska perifraza.
Primerjava slovenskega glagolskega vida in španskega aspekta.
Vloga glagolskih časov in glagolskih perifraz pri izražanju časovno-aspektualnih vrednosti v španščini.
Razvrstitev glagolskih perifraz po obliki in funkciji.
Skladenjsko obnašanje glagolskih perifraz.
Modalne, časovne, aspektualne in pragmatične vrednosti glagolskih perifraz z nedoločnikom, gerundijem in participom..
Slovnično-pragmatična primerjava obravnavanih glagolskih oblik z njihovimi ustreznicami v slovenščini. Prikaz razčlembe rabe izbranih glagolskih zgradb v besedilih.

BOSQUE, I., DEMONTE V. (ed.), Gramática descriptiva de la lengua espanola. Madrid: Espasa, 1999. (ustrezna poglavja)
GARCÍA FERNÁNDEZ, L. (dir), Diccionario de Perífrasis Verbales. Madrid: Gredos, 2006.
GÓMEZ TORREGO, L., Perífrasis verbales. Sintaxis, semántica y estilística. Madrid: Arco/Libros, 1988.
FERNÁNDEZ DE CASTRO, F., Las perífrasis verbales en el espanol actual. Madrid: Gredos, 1999.
MARKIČ, J., »Los valores aspectuales en el espanol moderno de América en las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez«, Verba Hispanica VII. 47-88. 1998.
MARKIČ, J., El verbo en espanol - Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo espanol. Ljubljana: FF, 2010.
REAL ACADEMIA ESPANOLA, Nueva gramática de la lengua espanola. Madrid: Espasa Calpe, 2009. (ustrezna poglavja)

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.