Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija)

Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra

Vsebina

Pojmi leksikologija, beseda, leksem, frazem; pomen; homonimija, sinonimija, paronimija, protipomenke, pod- in nadpomenke, večpomenske besede; eno- in večbesedni izrazi, vezljivost; razvoj leksikalnega sistema, tvorjenje novih besed, izginjanje besed in spreminjanje pomena.