Sociologija spola in spolnosti

Sociologija spola in spolnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Kuhar Roman

Predmet Sociologija spola in spolnosti se bo ukvarjal z preučevanjem različnih teoretskih pristopov pri preučevanju spola in spolnosti. Tematiziral bo tudi naslednje tematske sklope: čustva, ljubezen, sodobna ljubezenska in/ali partnerska razmerja; spol, spolnost in reprodukcija; odnos družbe do spolnosti (spolnost in užitek, spolnost in pornografija, spolnost in prostitucija); različne spolne usmerjenosti, odnos družbe do homoseksualnosti skozi zgodovino in danes; mladi in spolnost

Izbrana poglavja iz:
- A.S. Wharton, The Sociology of Gender, Blackwell, Oxford, 2005.
- C. Beasley, Gender and Sexuality, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi, 2005.
- Gender, A Sociological Reader, S. Jackson and Sue Scot, ed. Routledge, London and New York, 2002., pogl, 1 in 4.
- Foucault, Zgodovina seksualnosti I, II in III (izbrana poglavja).
- Bourdieu, Pierre, 2010: Moška dominacija. Ljubljana: Sophia.
- Connell, Raewyn, 2012: Moškosti. Ljubljana: Krtina
- Dabhoiwala, Faramerz. 2012. The Origins of Sex: A History of the First Sexual Revolution. London: Oxford University Press (izbrana poglavja)
- Moon, Dawne. 2008. Culture and the Sociology of Sexuality: It's Only Natural? The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 619: 183-205.