Slovenska dramatika 1900-1950

Slovenska dramatika 1900-1950

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Vsebina

Študentke in študentje spoznavajo temeljna dogajanja v razvoju slovenske dramatike v časovnem obdobju od leta 1900 do 1950. Seznanijo se z literarnimi smermi, obdobji, tokovi (slovenska moderna, ekspresionizem, socialni realizem, partizanska dramatika) in družbenozgodovinskimi okoliščinami nastanka posameznih dramskih besedil. Ob tem spoznavajo tudi prepletanje dramskega pisanja posameznih piscev z gledališkim dogajanjem tistega časa.