Simultano tolmačenje (jezik B)

Simultano tolmačenje (jezik B)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet je sestavljen iz dveh enot:
a) Simultano tolmačenje: B-A
b) Simultano tolmačenje: A-B.
Osnovna znanja iz simultanega tolmačenja – spominske zmogljivosti, razumevanje govorov, njihove zgradbe, namena govorca in konteksta, v katerem poteka sporazumevanje med udeleženci v govornem položaju, povzemanje in podajanje. Uvajanje v simultano tolmačenje - zvesto ponavljanje izvirnika v maternem oziroma tujem jeziku (ti. senčenje), ponavljanja izvirnika tako, da ga oblikovno preoblikujemo (ti. parafraziranje oziroma reformuliranje). Simultano tolmačenje najprej krajših, potem pa vse daljših sklopov (do približno sedem do deset minut) le iz tujega jezika v slovenščino. Izpopolnjevanje nastopanja v javnosti. Študenti vadijo tudi simultano tolmačenje z besedilo.

1. Gillies, A. (2017). Note-taking for Consecutive Interpreting. Oxon, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 23561480
2. Jones, M. R. (2002). Conference Interpreting Explained. Oxon, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 20731746
3. Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Houston: Multilingual Matters COBISS.SI-ID - 33332066
4. Matyssek, H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher. Heilderberg: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID - 1938274
5. Rozan, J. F. (1959). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve: Georg. COBISS.SI-ID - 12226658
6. Biffio Zorko, H. in Maček, A. (2015). Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 279865600
7. Gorjanc, V. (ur.) (2014). Slovensko tolmačeslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 268349184