Seminar iz prevajanja v italijanščino 2

Seminar iz prevajanja v italijanščino 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

- Prevajajo se konkretna besedila izbranih besedilnih tipov iz slovenščine v italijanščino (publicistika; literarna besedila oz. njihovi odlomki).
- Ob reševanju konkretnih prevajalskih problemov se obravnavajo izbrana poglavja iz slovensko-italijanske primerjalne slovnice na besednozvezni, stavčni in besedilni ravni; obenem se spoznavajo osnovni prevajalski pripomočki (eno- in dvojezični slovarji in glosarji, drugi leksikografski in priročniški pripomočki, besedilni korpusi, paralelna besedila).