Seminar iz italijanskega jezikoslovja

Seminar iz italijanskega jezikoslovja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

Jezikovni problem izražanja temporalnosti in interpretiranja funkcije glagolskih paradigem v komunikaciji z italijanskimi besedili - prikaz sintaktičnih in drugih parametrov, ki sovplivajo na izbor glagolske oblike (tipi odvisnikov, consecutio temporum, vstavljanje drugih diskurzov v besedilo, reliefiranje, jezikovna zvrst, narativni postopki, usmeritve pogleda, modalnost itd.) - funkcije posameznih glagolskih paradigem (utrjevanje in poglabljanje) - preverjanje znanja in spodbujanje k razmišljanju (cloze in grafične ilustracije) - jezikoslovni diskurz: kritično branje poglavij iz slovnic modernega italijanskega jezika in jezikoslovnih besedil z obravnavanih področij ter priprava povzetkov.