Ruska književnost - obdobje realizma

Ruska književnost - obdobje realizma

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podlesnik Blaž

Vsebina

Predmet predstavlja nadaljevanje literarnozgodovinske obravnave ruske književnosti 19. stoletja s posebnim poudarkom na obdobju realizma. Ponuja pregled literarnega dogajanja in dinamike žanrskega sistema od konca tridesetih in začetka štiridesetih let (pozno ustvarjanje Puškina, Lermontova, Gogolja; obdobje »naturalne šole«) ter pregled zgodnjega ustvarjanja avtorjev, ki dosežejo vrh v svojem ustvarjanju v šestdesetih letih in kasneje (F. M: Dostojevski, L. N. Tolstoj idr.). Ob analizi zgodnje faze razvoja ruskega realistične proze je pozornost posvečena tudi drugim žanrom, ki se vključujejo v literarni sistem realizma (npr. poezija N. A. Nekrasova in dramatika A. N. Ostrovskega). Predstavitev vrhunskih dosežkov ruskega realizma v šestdesetih in sedemdesetih letih (F. M. Dostojevski, L. N. Tolstoj idr.) dopolnjujejo problemske obravnave tako poetike in tipologije ruskega romana kot razmerij romana (v tem obdobju dominantnega žanra) do drugih literarnih žanrov in do ruske umetnosti in kulture nasploh.