Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije

Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Težišče predmeta je v spoznavanju specifike ruske kulture v času po »perestrojki«, ki je dala zalet ruski inačici postmodernizma. V odkrivanju njegovih zakonitosti ob primerjavi z zahodnoevropskim in ameriškim postmodernizmom prihaja do poglobljenega razumevanja razvojnih zakonitosti v kulturi današnje Rusije. Pluralizem kulturnih pojavov v postsovjetskem času nazorno namreč razkriva navezanost ruske kulture na tradicijo, ki navkljub večkratnim deklarativnim revolucionarnim izjavam ni nikoli izgubila stika s kulturno-zgodovinskimi značilnostmi v razvoju Rusije. Analiza konkretnih del te zakonitosti podrobneje osvetli.

• ?. ?. ?????????, ?. ?. ??????????: ??????????? ??????? ?????????? 3. ??????: 2001. 6-156.
• ??????????? ??????? ?????????? (1990-? ??. – ?????? ??I ?). ??????-??. ????????? 2005. 105-125; 210-335.
• ?. ?. ???????????: ??????? ????????????????? ??????????. ??????/?????, ??????: 2001. 8-79;113-197; 220-224; 348-356.