Ruska klasična literatura - obdobje realizma

Ruska klasična literatura - obdobje realizma

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podlesnik Blaž

Predmet predstavlja nadaljevanje literarnozgodovinske obravnave ruske književnosti 19. stoletja s posebnim poudarkom na razvoju realizma. Ponuja pregled literarnega dogajanja in dinamike žanrskega sistema od konca tridesetih in začetka štiridesetih let (pozno ustvarjanje Puškina, Lermontova, Gogolja; obdobje »naturalne šole«) ter pregled zgodnjega ustvarjanja avtorjev, ki dosežejo vrh v svojem ustvarjanju v šestdesetih letih in kasneje (F. M: Dostojevski, L. N. Tolstoj idr.). Ob analizi zgodnje faze razvoja ruskega realistične proze je pozornost posvečena tudi drugim žanrom, ki se vključujejo v literarni sistem realizma (npr. poezija N. A. Nekrasova in dramatika A. N. Ostrovskega).
Obenem predmet ponuja tudi predstavitev vrhunskih dosežkov ruskega realizma v šestdesetih in sedemdesetih letih (F. M: Dostojevski, L. N. Tolstoj idr.), dopolnjeno s problemsko obravnavo tako poetike in tipologije ruskega romana.

- Aleksandar Flaker, O realizmu. V: Aleksandar Flaker in Zvonko Škreb, Stilovi i razdoblja. Zagreb 1964, str. 213–235.
- Aleksandar Flaker, Ruski klasici XIX. stolječa. Zagreb 1965, str. 57–306.
- M. V. Jones, R. Feuer Miller, The Cambridge companion to the Classic Russian Novel. Cambridge 1998.
- Janko Kos, Roman o Bazarovu. V: I. S. Turgenjev,Očetje in sinovi. Ljubljana 1966, str. 5–42.
- Bratko Kreft, Spremna beseda. V: F. M. Dostojevski, Besi. Ljubljana 1960. 914 str.
- Dušan Pirjevec, Bratje Karamazovi in vprašanje o bogu. V: F. M. Dostojevski, Bratje Karamazovi. Ljubljana 1976, str. 5–180.
- Aleksander Skaza, Dostojevski-umetnik. V: F. M. Dostojevski, Mali junak. Ljubljana 1970, str. 125–141.
- Aleksander Skaza, Pripovedništvo L. N. Tolstoja. V: L. N. Tolstoj, Povest včerajšnjega dne. Ljubljana 1972, str. 158–170.
- Aleksander Skaza, Literarno-estetski nazor F. M. Dostojevskega. Kronološki pregled življenja in dela F. M. Dostojevskega. V: F. M. Dostojevski, Nova beseda. Ljubljana 1989, str. 258–305.
- Josip Vidmar, I. A. Gončarov. V: I. A. Gončarov, Oblomov. Ljubljana 1965, str. 5–38.
- Urša Zabukovec, »Nespodobna anekdota Dostojevskega in »kočljivo obdobje« šestdesetih let.« V: F. M. Dostojevski, Nespodobna anekdota. Ljubljana 2007. Str. 75–115.

Ob študijski literaturi je za predmet vsako leto predpisana obvezna lektira – seznam literarnih del, ki jih mora študent prebrati za pristop k izpitu.