Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1

Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.