Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1

Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.