Publicistika

Publicistika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož, doc. dr. Nežmah Bernard

Predmet, v katerem študentke in študentje dobijo uvid prepoznavanje različnih diskurzov publicistike: esej, intervju, glosa, komentar, kritika, reportaža, potopis, polemika idr. Seznani se s postopki argumentacije teksta, z retoričnimi figurami, s predpostavko in podmeno, z različnimi postopki semantične analize teksta, s konceptualno dilemo tujke vs. purizem in s kritiko ideologij množičnih medijev.

Izbrana poglavja iz:
• Asa Briggs in Peter Burke, Socialna zgodovina medijev : od Gutenberga do interneta (izbr. pogl.).Sophia, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID – 221968384.
• Serge Halimi, Novi psi čuvaji. Mirovni inštitut, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID – 121246208
• Bernard Nežmah, Časopisna zgodovina novinarstva : na Slovenskem med letoma 1797-1989. Študentska založba, Ljubljana 2012. COBISS.SI-ID – 263983360.
• Bernard Nežmah, Jelcinova Rusija. UMco, Ljubljana 2007. COBISS.SI-ID – 233044480
• Melvin Mencher, News, Reporting and Writing (izbr. pogl.). Columbia University Press, Madison 1997. COBISS.SI-ID – 25260898

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.