Psihologija osebnosti

Psihologija osebnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zager Kocjan Gaja, prof. dr. Avsec Andreja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Koncept osebnosti. Ocenjevanje osebnosti. Usmerjenost na osebo in usmerjenost na spremenljivke.
Oseba in situacija kot izvor vedenja.
Evolucijski in nevrobiološki vidiki osebnosti. Osebnostne lastnosti: leksični pristop, model velikih pet.
Kognitivne sposobnosti: biološki vidiki, psihometrični pristop, teorije inteligentnosti, CHC taksonomija kognitivnih sposobnosti, druge vrste inteligentnosti ustvarjalno.
Ustvarjalnost: mišljenje, osebnost ustvarjalnih posameznikov.
Jaz, samozavedanje, samopodoba in samospoštovanje.
Osebnost, stres in zdravje.
Pozitivni vidiki osebnosti; subjektivno blagostanje.
Osebnostne motnje in patološki vidiki osebnosti.
Dinamski vidiki osebnosti: variabilnost in namerne spremembe osebnostnih lastnosti.

Avsec, A., Kavčič, T. in Petrič, M. (2017). Temeljni vidiki osebnosti. Ljubljana: FF. COBISS.SI-ID - 290146304
Kavčič, T. Avsec, A., Petrič, M. in Zager Kocjan, G. (2019). Funkcionalni vidiki osebnosti. Ljubljana: FF. COBISS.SI-ID - 302537984