Proza španskega Zlatega veka

Proza španskega Zlatega veka

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Predmet poglablja znanja, ki jih je študent pridobil pri predmetih iz književnosti na prvi stopnji. Obsega literarnozgodovinski pregled španske književnosti zlate dobe.
- družbene in politične značilnosti v 16. in 17. stoletju; renesansa in barok
16. stoletje:
- razvoj romana: viteški, pastoralni in
- pikareskni roman
17. stoletje:
- Miguel de Cervantes: prozno delo: Zgledne novele, Don Kihot
- pikareskni roman v 17. stoletju
- predstavnik baročne proze: Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián