Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine E

Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine E

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Proseminar poteka v obliki vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Aktivnosti na proseminarjih obsegajo študij literature, vaje znanstvenega pisanja, branje in interpretacijo tlorisov, prepoznavanje arhitekturnih tipov, opisovanje z ustrezno terminologijo, slogovno analizo, zvrsti in tehnike slikarstva in kiparstva. Obravnavani so metodološko nezahtevni spomeniki s slovenskega in z njim tesno povezanega prostora.

• Uvod v umetnostno zgodovino (H. Dilly, W. Kemp et al. edd.), Ljubljana 1998.
• Roelof van Straten, Uvod v ikonografijo. Teoretični in praktični napotki, Ljubljana 2006.
Izbiro ostale strokovne literature pogojuje izbrana tema proseminarske naloge.