Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1

Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Vsebina

Ob branju, analizi in prevajanju avtentičnih besedil se študent seznanja z leksikalno-slovničnimi ter stilističnimi značilnostmi ruskih strokovnih tekstov s področja znanosti ter ekologije.

Na konkretnih primerih se uči uporabljati jezikovna sredstva, s pomočjo katerih lahko izraža vsebine, ki jih taka besedila zahtevajo (kvalifikacija, primerjanje, izražanje možnosti itd). Interpretacija avtentičnih ruskih besedil širi ozaveščenost in poznavanje ruske civilizacije.