Paleoantropologija

Paleoantropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zdešar Kotnik Katja, prof. dr. Golja Petra

Predavanja:
- Primatologija (ključne značilnosti, podobnosti in razlike med primati, človek kot primat).
- Evolucija človeka (časovna skala, hominizacija, bipedalizem, predniške vrste, teorije izvora in razvoja vrste Homo sapiens).
- Mehanizmi evolucije in pogled na evolucijo človeka v sodobnem svetu.

Laboratorijske vaje
- Osteologija človeka

Osnovni viri:

- Golja P. 2017. Paleoantropologija. Učno gradivo za študente arheologije. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. https://e-pouk.bf.uni-lj.si/
- Robič T. 2016. Paleoantropologija; osteologija človeka. Priročnik za vaje. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. https://e-pouk.bf.uni-lj.si/

Dopolnilni viri:

V nadaljevanju navedene vire študent uporablja pri specifičnih vsebinah in glede na navodila predavatelja.

Gilroy A. et al. Atlas of Anatomy. Thieme, New York, 2008. ISBN: 978-1-60406-151-2.
Lockwood C. The Human Story. Where we come from and how we evolved. Natoral History Museum, London. 2010. ISBN: 978-0-565-09214-6
Boyd R., Silk J. How humans evolved. W:W.Norton Company, 2000. ISBN: 0-393-97477-4 COBISS.SI-ID - 35506274
Bryson B. Kratka zgodovina skoraj vsega. Mladinska knjiga, 2009. ISBN: 978-86-11-17127-2 COBISS.SI-ID - 247062784

OPOMBA:
Navedeni atlasi in priročniki se konzultirajo predvsem za izbrane teme glede na predavane vsebine in predloge učitelja.