Osnove tematske kartografije

Osnove tematske kartografije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Repe Blaž

• uvod v kartografijo,
• zgodovina kartografije in geografske vizualizacije,
• splošna kartografija in kartografske projekcije,
• temelji grafičnega oblikovanja,
• uporaba GNSS tehnologije pri geografskem delu,
• tematska kartografija:
? informacijski vidiki kartografskega sporočanja,
? kartografski viri,
? snovanje in oblikovanje zemljevidov,
? osnove uporabe izbranega geoinformacijskega programskega orodja (ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS Online ali QGIS),
? uvajanje v izdelavo zemljevidov s pomočjo geoinformacijskih orodij,
? samostojna priprava in izdelava tematskega zemljevida.

• Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Kimerling, A.J., Guptill, S.C., 1995. Elements of cartography. New York, John Wiley and Sons, 674 str.
• Kraak, M.J., Ormeling, F., 2003. Cartography. Visualization of spatial data. Harlow, Prentice Hall, 198 str.
• Brewer, C., 2016. Designing better maps: a guide for GIS users. Esri Press. Redlands, California.
• Fridl, J., 1999. Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije. Ljubljana, Založba ZRC, 135 str.
• Madej, E., 2001. Cartographic design. Using ArcView GIS. Albany, OnWord Press, 368 str.
• Gašperič, P., 2007. Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica, 47-2. Založba ZRC. Ljubljana. str. 245-273.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.