Osnove prevajanja v francoščino

Osnove prevajanja v francoščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Priprave na prevajanje in prevajanje besedil različnih neumetnostnih zvrsti (informativna, publicistična, poljudnoznanstvena, tehnična, itd).
Besedilna analiza opravljenih prevodov .
Uporaba dokumentacijskih tehnik pri prevajanju.