Osnove komunikacije

Osnove komunikacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Zabukovec Vlasta

Socialno-komunikacijski kontekst
• Značilnosti komunikacije v knjižničnem in informacijskem okolju.
• Komunikacija z različnimi skupinami uporabnikov.
• Bibliotekarjeve veščine in strategije komunikacije z uporabniki.
• Bibliotekarjeve veščine in strategije komunikacije s strokovnimi kolegi.
• Komunikacija v večkulturnem okolju.
• Komunikacija v spletnem okolju.
Značilnosti uporabnika kot dejavnik pri posredovanju knjižničnega gradiva in informacij
• Vloga razvojnih značilnosti posameznika v knjižničnem in informacijskem okolju (predšolski otrok, šolski otrok, mladostnik, odrasli, starostnik).
• Vloga osebnostnih lastnosti posameznika v procesu zadovoljevanja informacijskih potreb.
• Značilnosti uporabnikov s posebnimi potrebami (npr. osebe z avtizmom, demenco ali motnjami branja in pisanja).

Adekunle, R. (2021). Cross-cultural Communication: definition, strategies and examples. Independently Published.
Graham, M. & Dutton, W.H. (eds.) (2014). Society and Internet: How Networks of Information and Communication are changing our lives. Oxford University Press.
Kehoe, D. (2011). Effective Communication Skills. The Great Courses.
Ule, M. (2009). Psihologija komuniciranja in medsebojnih odnosov. Založba FDV.