Znanstvenoraziskovalni inštitut

MSCA - posodobljeni roki za razpise za leto 2024

Delovni program Obzorje Evropa 2023-2025 bo predvidoma objavljen v začetku aprila. Vsebuje drugačne roke za nekatere razpise za akcije Marie Skłodowska -Curie (MSCA), kot so bili prvotno navedeni v delovnem programu 2023/2024. Proračun MSCA za leto 2024 znaša več kot 1,23…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

EIT - Newsletter - Issue 2/2024. Marie Skłodowska-Curie Actions Newsletter. Vizija kohezija. SPOZNAJ.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Prve ugotovitve strokovne skupine za spremljanje misij EU

Evropska komisija je objavila poročilo strokovne skupine za spremljanje misij EU. V poročilu je predlagan okvir za nadaljnje spremljanje misij in pregled dosedanjega izvajanja misij. Poročilo obravnava predvsem dejavnosti, povezane z misijami zunaj programa Obzorje Evropa.…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je objavilo razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, na katerem lahko sodelujejo tudi izobraževalne in raziskovalne institucije. Med prednostnimi vsebinami v letu 2024 so: razogljičenje energetskega sektorja, vključno z jedrsko…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odprt razpis Interreg Območje Alp – projekti manjšega obsega

Obveščamo, da je bil objavljen razpis programa Interreg Območje Alp za projekte manjšega obsega, ki naslavlja prioriteto 4: upravljanje s sodelovanjem (»cooperatively managed and developed Alpine region«). Financirani bodo projekti v trajanju med 12 in 14 mesecev in s proračunom…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javno posvetovanje EK o Beli knjigi za podporo raziskavam in razvoju tehnologij z dvojno rabo

Obveščamo vas, da je Evropska komisija začela javno posvetovanje o Beli knjigi, ki opredeljuje možnosti krepitve podpore raziskavam in razvoju tehnologij z dvojno rabo v prihodnje. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije poziva vse ključne deležnike slovenskega…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropski dnevi raziskav in inovacij (Hibridno: od 20. in 21. 3. 2024)

Evropski dnevi raziskav in inovacij, ki jih pripravlja Evropska komisija, bodo potekali med 20. in 21. marcem. Tokrat bo v ospredju razprava, kako lahko Evropo naredimo zeleno, bolj pravično in konkurenčno pod skupno zgodbo: 40-letna pot skozi Okvire programov za raziskave in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen razpis za prijave na natečaj za raziskovalne, tehnološke in inovacijske prispevke

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila nov razpis za prijave na natečaj za raziskovalne, tehnološke in inovacijske prispevke. Tekmovanje, ki poteka že drugo leto, se osredotoča na inovativne tehnologije, procese in aplikacije za izboljšanje prihodnjih obrambnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljena poročila o raziskavah kot vhodu v oblikovanje politik za digitalni in zeleni prehod

Evropska komisija je objavila dve poročili, ki analizirata obstoječe raziskave na področjih digitalnega in zelenega prehoda ter jih primerjata s potrebami evropske politike. Obe poročili je na pobudo Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost v imenu…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

ERC posodablja kriterije ocenjevanja v skladu z načeli odprte znanosti in reformo ocenjevanja znanstvenoraziskovalnega dela.

Evropski raziskovalni svet (ERC), ki je osrednji steber programa Obzorje Evropa za financiranje temeljnih raziskav, je uvedel posodobljene kriterije ocenjevanja. Te spremembe so v skladu z načeli odprte znanosti in reformo ocenjevanja znanstvenoraziskovalnega dela, ki jo usmerja…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni seminar: Program mentoriranja (torek, 5. 3. 2024, od 14. do 15.30)

Univerza v Ljubljani v sodelovanju z mrežo EURAXESS organizira spletni seminar za Program mentoriranja, ki poteka prek spleta (ang. EURAXESS online mentoring program), ki je namenjen vsem raziskovalcem na Univerzi v Ljubljani (UL), vključno z doktorskimi študenti. Potekal bo v…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Brezplačni tečaji, ki jih izvaja NUK (v obdobju med 4. 3. 2024 in 21. 3. 2024)

Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice Tečaj bo v ponedeljek, 4. marca, od 10. do 12.00. Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu  Tečaj bo v četrtek 7. marca, od 10. do 13.00. Predstavitev zbirke…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Brezplačne spletne delavnice o odprtem dostopu in znanstvenem objavljanju

Založnik Wiley organizira brezplačne spletne delavnice o odprtem dostopu in znanstvenem objavljanju: Prednosti odprtega dostopa (6. 3. 2024) Kazalniki vpliva (17. 4. 2024) Učinkovita uporaba knjižnice Wiley Online Library (24. 4. 2024) Umetna inteligenca in iskanje informacij (9…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dogodek o 4. razpisu za projekte Interreg Euro-MED (Spletno okolje: 8. 3. 2024 ob 10.00)

Program Interreg Euro-MED vabi na informativni dogodek o 4. razpisu za predloge tematskih projektov, ki bo potekal 8. marca 2024 preko spleta. Namenjen je potencialnim partnerjem, ki se želijo seznaniti s pričakovanji programa glede vsebine projekta, upravičenosti projekta,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletna izobraževalna delavnica o odprti znanosti in upravljanju podatkov v programu Obzorje Evropa (Spletno okolje: četrtek, 28. 3. 2024, ob 11.00).

Platforma Crowdhelix v četrtek, 28. 3. 2024, organizira spletno izobraževalno delavnico o odprti znanosti in upravljanju podatkov v programu Obzorje Evropa. Delavnica bo obravnavala jedro odprte znanosti s poudarkom na odprtem dostopu do publikacij in podatkov FAIR (vključno z…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Individualne prijave (štipendije, usposabljanja):

Razpisana mesta za doktorski študij v okviru MSCA COFUND projekta CHORAL (Cultural Heritage Outreach in RomAnce Languages). Rok za prijavo je 22. 3. 2024. Podporni program prijave na MSCA PF razpis z Univerzo v Macerati kot gostiteljsko institucijo (MSCA POSTDOCTORAL…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava javnih razpisov in javnih pozivov 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je na spletni strani objavila informativni seznam načrtovanih in predvidenih javnih razpisov in pozivov za leto 2024. Cilj objavljenega seznama je nuditi potencialnim prijaviteljem…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2025 – 2026

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2025 – 2026. Predmet javnega…