Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, september 2021

Obveščamo vas, da bodo v mesecu septembru 2021 na Oddelku za geografijo FF UL potekali zagovori magistrskih del:
16. 9. 2021 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 08:30 uri, Teja Anderlič
Uvedba komasacije v občini Šmarješke Toplice
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič
red. prof. dr. Darko Ogrin
doc. dr. Boštjan Rogelj

16. 9. 2021 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 09:30 uri, Sara Jaklič
Potenciali za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju LAS Srce Slovenije
 -----------------------------------------------------
Člani komisije:
red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič
izr. prof. dr. Barbara Lampič
red. prof. dr. Darko Ogrin
doc. dr. Boštjan Rogelj

16. 9. 2021 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:30 uri, Katarina Dolušič
Razvoj modela za učinkovitejše prepoznavanje stopnje okoljske degradacije na izbranih tipih funkcionalno degradiranih območij
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Barbara Lampič
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
doc. dr. Boštjan Rogelj

16. 9. 2021 (četrtek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:30 uri, Eva Vanovšek
Ocena učinkov vključenosti vzgojno-izobraževalnih ustanov v program Šolski ekovrtovi v Sloveniji
 -----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Barbara Lampič
dr. Anamarija Slabe
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
doc. dr. Boštjan Rogelj

17. 9. 2021 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 08:00 uri, Jaka Štuflek
Geografski vidik konflikta v vzhodni Ukrajini
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Jernej Zupančič
izr. prof. dr. Simon Kušar
doc. dr. Mojca Ilc Klun

17. 9. 2021 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 09:00 uri, Tea Adamlje
Razvijanje sporazumevalne zmožnosti ob gimnazijskih geografskih učbenikih
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Mojca Ilc Klun
izr. prof. dr. Jerica Vogel
izr. prof. dr. Jernej Zupančič
izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

17. 9. 2021 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 10:00 uri, Veronika Fabeković
Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr.prof. dr. Jernej Zupančič
izr. prof. dr. Simon Kušar
doc. dr. Mojca Ilc Klun

17. 9. 2021 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 11:00 uri, Tjaša Kocijančič
Razvoj turizma v občini Radovljica z vidika trajnostnega turizma
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
izr. prof. dr. Matej Ogrin
izr. prof. dr. Simon Kušar

17. 9. 2021 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 12:00 uri, Matic Mestek
Dojemanje in vrednotenje trajnostnega turizma na primeru izbranih slovenskih turističnih destinacij
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Dejan Cigale
izr. prof. dr. Matej Ogrin
izr. prof. dr. Simon Kušar

17. 9. 2021 (petek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 13:00 uri, Miha Sever
Geografske značilnosti kreativnih industrij na suburbanem območju na primeru občine Grosuplje
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Simon Kušar
izr. prof. dr. Matej Ogrin
doc. dr. Dejan Cigale

20. 9. 2021 (ponedeljek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 9:00 uri, Valentina Pajk Koblar
Uporaba podatkovne baze OpenStreetMap za proučevanje dostopnosti
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
izr. prof. dr. Marko Krevs
doc. dr. Tajan Trobec
Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96258825163

20. 9. 2021 (ponedeljek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 11:00 uri, Gal Hočevar
Analiza habitata velike uharice (Bubo bubo) na izbranih območjih in ugotavljanje novih potencialnih gnezdišč
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
dr. Al Vrezec
izr. prof. dr. Marko Krevs
doc. dr. Tajan Trobec
Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96258825163

20. 9. 2021 (ponedeljek), preko videokonference v programu ZOOM
ob 12:00 uri, Tina Kmetec
Sodelovalni geografski informacijski sistemi kot orodje za opolnomočenje prebivalstva
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
izr. prof. dr. Marko Krevs
doc. dr. Blaž Repe
doc. dr. Tajan Trobec
Povezava do internetnega zagovora: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96258825163

 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slovenistiko

Vabilo na simpozij

Oddelek za slovenistiko

Potreba po učitelju slovenščine

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Predavanje - dr. Stergar

Oddelek za zgodovino

Govorilne ure - dr. Marta Verginella

Oddelek za zgodovino

Svetla in temna stran Kočevskega Roga - strokovna ekskurzija Katedre za sodobno zgodovino

Oddelek za muzikologijo

Glasba in gib - obvestilo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Mojca Schlamberger Brezar

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Ana Cergol Paradiž