Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Mirjam Premrl Podobnik

sreda: 9.30-10.30;

po predhodni najavi po e-pošti (mirjam.premrl@ff.uni-lj.si), tudi po Zoomu.

doc. dr. Mirjam Premrl Podobnik

Obvestila

Oddelek za slavistiko

Uradne ure strokovne službe oddelka za slavistiko (Tobačna)

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)