Oddelek za slovenistiko

Opravljanje pripravništva na Gimnaziji Poljane

Gimnazija Poljane želi izbranim zainteresiranim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in nameravajo kandidirati na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za pripravniška mesta v šolah za leto 2024/25, ponuditi možnost opravljanja pripravništva. 

Informacije glede pripravništva so objavljene na spletni strani ministrstva.

Za podrobnejše informacije glede možnosti opravljanja pripravništva na naši šoli se lahko obrnete na številko 01 433 73 45.         

Srečko Zgaga, ravnatelj

Mateja Robida

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (15.–19. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zaprtost strokovne službe oddelka (29. 7.–16. 8. 2024)

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 16., 18. in 19. julija 2024

Oddelek za klasično filologijo

Trajni dostop do dodatnih zbirk Oxford Scholarly Editions Online

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure strokovne službe Oddelka za umetnostno zgodovino 15. 7. 2024