Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obvestilo o odprtih razpisih Razvojnega sklada UL v letu 2022

Odbor Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani (RSUL) je potrdil osnutek letnega proračuna sklada za leto 2022.

 V sklopu aktivnosti RSUL so v letu 2022 odprti naslednji razpisi:

  • Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin (povezava). V okviru tega razpisa se bodo financirali interni dve-letni pripravljalno-raziskovalni projekti najmanj 4 članic s ciljem priprave koordinatorskega projekta na program Obzorje Evropa. Rok za prijavo je 6. maj 2022.
  • Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen prijave na ERC razpise (namenjeno nosilcem MSCA IF projektov, Widening projektov in ARRS projektov Pečata odličnosti) (povezava).
  • Sofinanciranje potnih stroškov z namenom spodbujanja sodelovanja v evropskih in drugih mednarodnih raziskovalnih projektih.

 Obenem so v sklopu sklada sofinancirane še druge aktivnosti:

  • spodbude mentorjem uspešnih MSCA Postdoctoral Fellowships (PF), Widening fellowships in Seal of Excellence raziskovalcev;
  • svetovanja oz. klinike izbranih svetovalcev/agencij pri pisanju koordinatorskih prijav in prednostno ERC, MSCA PF, in WIDESPREAD: Teaming, Twinning, ERAChair razpisi;
  • izdelavo znanstvene ilustracije/graf. povzetka in preoblikovanje znanstvenih besedil MSCA PF in ERC projektov;
  • CELSA pripravljalne raziskovalne projekte za pripravo kompetitivnih prijav na Obzorje Evropa (letni CELSA razpis).

Vsi interni razpisi in bolj podrobne informacije so dostopne preko intranetne strani Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za sociologijo

Knjižnica Oddelka za sociologijo

Oddelek za geografijo

Tajništvo (16. 5. 2022)

Oddelek za slovenistiko

Obvestilo o gostujočem predavanju

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (16. – 20. 5. 2022)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica za primerjalno književnost od 16. do 25. maja 2022

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kongres “Rak in njegov obraz. Kako pa se počutim jaz?”

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - uradne ure (16. do 20. 5. 2022)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

knjižnica - 16. 5. do 25. 5.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletna delavnica »Krepitev znanstvene odličnosti z ukrepi Obzorje Evropa – ERA talenti in ERC projekti za spodbujanje sinergij raziskav« (7. 6. 2022)