Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

[M_oder] Alina Bezlaj: “Ballymun je moje srce”: Ustvarjanje prostora v predmestni skupnosti Dublina

Predstavitev nagrajenke Prešernove nagrade, ki jo Univerza v Ljubljani podeljuje študentkam in študentom za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti.

Magistrsko delo na področju socialne in kulturne antropologije.

Torek, 20. 2. 2024

Čas: 18:00–19:00

Lokacija: Mestni muzej Ljubljana

Alina BezlajMagistrsko delo na področju socialne in kulturne antropologije z naslovom »Ballymun is me Heart«: Place-Making in a Dublin Suburban Community (slovensko: “Ballymun je moje srce”: Ustvarjanje prostora v predmestni skupnosti Dublina) je nastalo v okviru enoletnega študijskega bivanja na Univerzi v Maynoothu na Irskem, v času katerega je avtorica izvajala etnografsko terensko raziskavo v dublinškem delavskem predmestju Ballymun. Ballymun je v Dublinu poznan kot depriviligirana soseska, ki je bila na prelomu tisočletja v procesu t.i. regeneracije popolnoma preoblikovana; 7- in 15-nadstropni bloki, ki so bili nekoč glavna značilnost Ballymuna, so bili porušeni, najemniki pa preseljeni v nove, nizko grajene hiše. V raziskavi se avtorica ukvarja z vprašanji nastajanja, oblikovanja in spreminjanja soseske ter skupnosti skozi čas in pokaže na vpliv globalnih in nacionalnih političnih in ekonomskih sprememb, ki so vplivale na sosesko ter zaznamovale intimne izkušnje njenih prebivalcev. Pri tem se posebej osredinja tudi na senzorne in afektivne vidike življenja ljudi v soseski.

Magistrsko delo je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Jake Repiča z Univerze v Ljubljani in somentorstvom prof. dr. Steva Colemana z Univerze v Maynoothu.


Alina Bezlaj je kot mlada raziskovalka zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Diplomirala je iz psihologije na UM in magistrirala iz socialne in kulturne antropologije na UL, kjer je v okviru mednarodnega programa KREOL drugi letnik študija opravljala na Univerzi v Maynoothu na Irskem. Raziskovalno se ukvarja s temami, ki se nahajajo na presečiščih med psihologijo, antropologijo in kriminologijo.

Obvezna rezervacija mest: prijava@mgml.si ali 01 24 12 506.

Predavanje je brezplačno.

Obvestila

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (22. 4. - 26. 4.)

Referat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

EUTOPIA Impact School za doktorske študente ali podoktorske raziskovalce

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za slovenistiko

Razpis za Poletno šolo Bovec (7.-21.07.2024)

Oddelek za umetnostno zgodovino

ŠTUDENTSKO DELO NA ODDELKU ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI FESTIVALA LJUBLJANA