Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Rezultati kolokvija z dne 11. 1. 2022 so objavljeni med gradivi za predmet na Visu, objavljen je tudi seznam študentov, ki lahko pristopijo k izpitu brez dodatnih obveznosti (študenti, ki so obiskovali tudi seminar, pa morajo v vsakem primeru imeti za pristop k izpitu opravljene tudi vse obveznosti v zvezi s seminarjem).

izr. prof. dr. Mateja Habinc

Obvestila

Oddelek za zgodovino

Polno financiran doktorski studij za kandidate iz Slovenije - EUI

Oddelek za zgodovino

Štipendije Ministrstva za šolstvo Slovaške republike

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Breda Čop

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Obvestilo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

UPORABA ČITALNICE, POŠILJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PO POŠTI IN IZPOSOJA SLOVARJEV ZA IZPITE

Mednarodna pisarna

Novičnik zveze EUTOPIA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Tajništvo oddelka, 24.1.2022

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Bilateralne štipendije Ministrstva za šolstvo in šport Slovaške Republike

Oddelek za muzikologijo

Razpored izpitov pri doc. dr. Sukljanu v ponedeljek, 24. 1.

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Ana Cergol Paradiž