Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Marija Mojca Peternel: »Ljubiteljem kranjskih Alp!«: kranjska podružnica Nemškega in avstrijskega planinskega društva

Nemško in avstrijsko planinsko društvo je v slovenskem prostoru pusti­lo precej močne in široke sledi. Njegove podružnice, ki so segale ne le globoko v današnji evropski prostor, ampak so te meje tudi presegle, so dolgo časa delale samo za alpsko stvar, sledile so osnovnemu cilju, zaradi katerega je nastalo društvo, ki se ni oziralo na vse izrazitejše politične tokove.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Nejc Bobovnik, idr.: Uvod v študij geografije (Učbeniki FF)

Učbenik je uporaben, kakovosten in pregleden vpogled v vsebino, razvoj in znanstveni ter aplikativni pomen geografije. Avtorji so geografijo dobro umestili v sistem znanosti in predstavili njen kompleksni značaj oziroma presečiščno vlogo z drugimi vedami.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

  • Jezik in slovstvo; Letn. 68, št. 1 (2023)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 

Zadnje novice
29. 05. 2023

Stavka v visokem šolstvu

Stavka v visokem šolstvu bo potekala 30. maja 2023.
29. 05. 2023

Podelitev priznanj za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

Prejemnik priznanja dr. Luka Gruškovnjak z mentorjem
25. 05. 2023

Petdnevna ekskurzija v Sarajevo

Udeleženci ekskurzije (foto: Eva Gračanin)