Novejša ameriška književnost

Novejša ameriška književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

Vsebina

Zgodovinski pregled temeljnih gibanj, smeri in del ameriške književnosti od realizma do 1920
Analiza in interpretacija izbranih del posamičnih literarnih obdobij in posamičnih samosvojih piscev (Dickinson) med 1865 in koncem I. svetovne vojne
Pregled vpliva starejše ameriške književnosti danega obdobja na svetovno književnost in obratno.