Nemška književnost - obdobja in tradicije I

Nemška književnost - obdobja in tradicije I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

- Problemi pojma "nemška književnost" v različnih časovnih obdobjih;
- problemi zgodovinskega razvoja jezika in periodizacije.
- Predavanja posredujejo znanje o slovstvu v stari visoki nemščini, latinskem jeziku (10. stol.), srednji visoki nemščini (s posebnim poudarkom na dvorski književnosti) in zgodnji novi nemščini, spremenjeni provenienci ustvarjalcev v poznem srednjem veku.