Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice

Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan, prof. dr. Žumer Maja, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

• Digitalna knjižnica kot oblika izvajanja informacijske dejavnosti
• Metodologija zasnove, načrtovanja in vzdrževanja digitalne knjižnice
• Tradicionalna knjižnica/hibridna knjižnica/digitalna knjižnica: podobnosti in razlike
• Digitalizacija analognih virov
• Organizacijski problemi: zastarevanje (vsebinsko, programska oprema, nosilci), količina
• Arhiviranje kot zagotavljanje trajnega dostopa in uporabnosti
• Konceptualni modeli, povezani z digitalno knjižnico