Multivariatne metode

Multivariatne metode

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin

Osnove matričnega računa. Splošni linearni model in njegove aplikacije. Pregled podatkov pred izvedbo multivariatne analize. Metode napovedovanja in klasifikacije: multipla linearna in logistična regresija, diskriminantna analiza, klastrska analiza. Metode strukturiranja: analiza glavnih komponent, korespondenčna analiza, eksploratorna faktorska analiza, uvod v večnivojsko modeliranje, večrazsežnostno lestvičenje, uvod v strukturno modeliranje. Metode ocenjevanja manjkajočih podatkov.

- Bartholomew, D. J., Steele, F., Moustaki, I. in Galbraith, J. I. (2008). Analysis of multivariate social science data. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. (str. 1-207, 289-355)
- Sočan, G. (2011). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: FF. (str. 65-140).

Internetni viri:
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html, poglavje 15
http://www.psychstat.missouristate.edu/multibook/mlt00.htm