Moderni ruski jezik I - lektorske vaje

Moderni ruski jezik I - lektorske vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:240

ECTS točke:11

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Spanring Poredoš Marina

Vsebina

Prvi semester:
1. Pisava
2. Vaje iz fonetike; učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija) poteka v fonolaboratoriju z nosilcem jezika.
3. Osnovno besedišče in frazemi v okviru naslednjih tem:
- poimenovanje oseb in predmetov
- predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje
- učna ura
- družina in vsakdanje življenje
- preživljanje prostega časa
4. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja kot priprava na predmet Morfologija ruskega jezika.
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, vrstilnih števnikov, osebnih in kazalnih zaimkov v ednini in množini, trda in mehka osnova (5., 4. (ed.), 2. (ed.) sklon)
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, naglasni tipi, glasovne premene
- glavni števniki
- glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika, glagolska osnova.
- izpeljava, zlaganje, posamostaljenje pridevnikov, tvorjenje imen po očetu ter pomanjševalnic
5. Najosnovnejši govorni vzorci
Drugi semester:
Študenti nadaljujejo z vajami iz fonetike in morfosintakse in širijo besedni zaklad v okviru naslednjih tem:
- trgovina in nakupi
- restavracija in jedi
- vreme
- interesne dejavnosti in šport
- prazniki
- šolanje v Rusiji in Sloveniji
- Moskva in Ljubljana
Vaje iz morfosintakse:
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, osebnih in kazalnih zaimkov ter vrstilnih števnikov v ednini in množini; trda in mehka osnova (3., 2. (mn.), 4. (mn.), 6. sklon), primernik
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih
- zveze števnika s samostalnikom in pridevnikom;
- osnovni spregatveni razredi, glagolski vid in čas, posebnosti tvorjenja in rabe prihodnjika, velelnik, glagoli premikanja.