Moderna nemška književnost

Moderna nemška književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virant Špela

Vsebina

Predmet  nudi  vpogled  v  literarno  ustvarjanje  poznega 20. in 21. stoletja, torej tudi s tistim delom literarnega ustvarjanja, ki še ni kanoniziran. Pri tem se študentje seznanijo z raznolikostjo modernih tematik in pisav v nemškem govornem prostoru. Pri seminarskem delu aplicirajo kompetence, pridobljene pri predmetih Literarni sistem I in II. Spoznavajo oblike in načine posredovanja, refleksije in vrednotenja literature v različnih sodobnih medijih.