Medkulturnost DACHL I

Medkulturnost DACHL I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lughofer Johann Georg

Pri predavanju se prepletata teoretični pristop, ki študente in študentke uvaja v medkulturno komunikacijo, ter praktični pristop z elementi medkulturnega treninga, ki jih ozavešča za specifične probleme in vidike medkulturnosti. Poleg tega so predstavljene tiste veje germanistike, v katerih se je medkulturni pristop še posebej intenzivno uveljavil, predvsem gre tu za: medkulturne komunikacijske teorije, medkulturno literarno vedo in kulturologijo, medkulturno didaktiko nemščine ter medkulturno jezikoslovje.

- (2007) Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen, Basel: A. Francke, 230 str. COBISS.SI-ID - 37948258
- (2006) Wintersteiner, Werner: Poetik der Verschiedenheit. Celovec: Drava, 290 str. COBISS.SI-ID - 26544429
- (2001) Roche, Jörg: Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen: Gunther Narr, 230 str. COBISS.SI-ID - 641660