Medievistična lingvistika I

Medievistična lingvistika I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

- Jezikovnozgodovinska uvrstitev srednje visoke nemščine;
- pisava in izgovorjava samo- in soglasnikov srednjevisoko-nemških besedil;
- fonemski sistem srednje visoke nemščine in sprememba fonemov;
- morfološki sistem v srednji visoki nemščini in morfološke spremembe;
- izbrana poglavja iz skladnje;
- srednjevisokonemško besedišče in leksikalno-semantične spremembe;
- prevajanje izbranih srednjevisokonemških besedil v sodobni nemški jezik.