Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:30

Vsebina

Magistrsko delo je povezano s predmetom Znanstveno raziskovalno delo in magistrski seminar in predstavlja njegovo nadgradnjo, ki jo izvede študent v sodelovanju z izbranim mentorjem oz. izbranimi mentorji.

Magistrsko delo se osredinja na teoretično in/ali raziskovalno delo v jezikoslovnih, literarnih, kulturoloških in drugih humanističnih vedah. Poseben poudarek je posvečen interdisciplinarnosti.