Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

1. Leksikološka ravnina opisa jezika in osnovno izrazje.
2. Leksikalna semantika.
3. Besedni zaklad sodobnega slovaškega jezika.
4. Frazeologija.
5. Dinamične tendence razvoja slovaškega knjižnega jezika.