Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

Temeljni pojmi leksikologije: leksem, zgradba pomena, eno- in večpomenskost, hiperonimija in hiponimija, antonimija, sinonimija, leksikalne funkcije. Terminologija.