Kadrovska psihologija

Kadrovska psihologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:45

Ure vaj:45

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bajec Boštjan, prof. dr. Boštjančič Eva

Vsebina

Eksplanatorne teorije: iskanje in selekcija kadrov, trening; razvoj kariere; delovna uspešnost; motivacija pri delu.
Tehnološke teorije: Analiza dela in zahtev; tehnike in metode ocenjevanja; kariere v organizaciji; nagrajevanje.
Diagnostične spretnosti: postopki selekcije; ocenjevanje zaposlenih; analiza potreb po treningu; karierna diagnostika.
Intervencijske spretnosti: sprejemanje in uvajanje; sistemi nagrajevanja; napredovanje in razvoj zaposlenih; karierno svetovanje.