Jezik v rabi III

Jezik v rabi III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Stubbs John Anthony, lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, lekt. dr. Želježič Mirjana

Vsebina

Bralno razumevanje:
Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca.
Poglobljeno razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti, pomen branja v doživljenjskem izobraževanju;
Branje strokovnih besedil in izdelava študijskih zapiskov;
Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:
Utemeljevalni sestavek;
Uporaba virov;
Pisno povzemanje besedil in evalvacija;
Kreativno pisanje: črtica, poezija, krajša dramska oblika;

Slušno razumevanje:
Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih slušnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Povzemanje slušnih besedil;
Aktivno poslušanje in interakcija;

Govorna zmožnost:
Tekoč spontani govor;
Spretnosti tekočega podajanja pripravljenega besedila;
Obvladovanje različnih registrov;
Daljši prost govorni nastop na dano temo;
Omika v govorni komunikaciji.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
Mediji;
Oglaševanje;
(Britanski) humor;
Potovanja & počitnice;
Ekonomija;
Znanost in tehnologija;
Kultura (šege in navade, običaji, vrednote, umetnost);
Aktualne teme in dogodki;
Teme po izbiri posameznih lektoric/lektorjev in študentov/študentk.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in ostalih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.