Jezik v rabi II

Jezik v rabi II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gregorčič Kristina, doc. dr. Stubbs John Anthony, lekt. mag. Belak Mojca

Bralno razumevanje:
• Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
• Usvajanje višjih taksonomskih spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca: namen sporočila;
• Izdelava študijskih zapiskov;
• Razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti;
• Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:
• Daljši sestavek – mnenjski esej;
• Vrstniško ocenjevanje;
• Uporaba virov;
• Ocena filma, knjige ipd.;
• Kratke oblike kreativnega pisanja.

Slušno razumevanje:
• Razbiranje določenih informacij v besedilih s splošno tematiko; razumevanje splošnega pomena besedila;
• Poslušanje in izdelava zapiskov;
• Evalvacija slušnega besedila; prepoznavanje govorčevega namena;
• Aktivno poslušanje in interakcija; govorica telesa.

Govorna zmožnost:
• Registri govornega jezika;
• Spretnosti tekočega podajanja;
• Daljši prost govorni nastop na prosto temo;
• Temelji javnega nastopanja;
• Omika v podajanju povratne informacije po javnem nastopu.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
Šovbiznis, Resničnostni šovi
Zločin in kazen
Zdravje / telo – šport, prehrana, medicina, zdravila in droge
Obleka , moda, krzno
Umetnost
Ljubezen, poroke, zakonske zveze
Aktualne teme in dogodki;
Teme po izbiri posameznih lektorjev in študentov.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in drugih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.

Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov;
Prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri). /
Evans, V. 2004. Successful Writing (Upper Intermediate). Blackpill, Swansea: Express Publishing. COBISS.SI-ID – 27901026
Evans, V. 1998. Successful Writing (Proficiency). Blackpill, Swansea: Express Publishing. COBISS.SI-ID – 56055138
Glendinning, E. 2004. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID – 5106739
MacAndrew, R.; R. Martinez. 2002. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle. COBISS.SI-ID – 55816290
Powell, M.. 1996. Presenting in English. Brighton/Hove: LTP. COBISS.SI-ID – 3771746
Sherman, J. 1995. Feedback. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 39464449
Urquhart. A. H., C. Weir. 1998. Reading in Second Language: Process, Product and Practice. London, New York: Longman. COBISS.SI-ID – 44222977