Jezik v rabi I

Jezik v rabi I

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sokolov Cvetka, doc. dr. Stubbs John Anthony, lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, lekt. dr. Želježič Mirjana, lekt. mag. Drašler Andreja

Vsebina

Bralno razumevanje:
- Uporaba različnih bralnih tehnik;
- Razumevanje avtentičnih besedil različnih zvrsti;
- Povzemanje bistva besedila.
- Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca;

Pisna zmožnost:
- Razlagalni odstavek;
- Krajši razlagalni sestavek;
- Proces pisanja;
- Kratke oblike kreativnega pisanja.

Slušno razumevanje:
- Razbiranje določenih informacij v besedilih s splošno tematiko;
- Razumevanje splošnega pomena besedila;
- Različne vrste angleščine (britanska, ameriška, avstralska, dialekti);
- Aktivno in pasivno poslušanje;

Govorna zmožnost:
- Značilnosti govornega jezika /”chunking”;
- Spretnosti tekočega podajanja;
- Omika v govorni komunikaciji;
- Vaje za govorno kompetenco; krajši prost govorni nastop na prosto temo;

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
- Otroštvo;
- Izobraževanje;
- Jezik; politična korektnost;
- Vloge spolov; feminizem;
- Počitnice in prazniki;
- Aktualne teme in dogodki;
- Teme po izbiri posameznih lektoric/lektorjev in študentov/študentk.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in ostalih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.